Vergroot je business in volume, markt of winst

met de Convincing Power Principes

Privacy statement

Sibren Strategy & Design, gevestigd aan Glipperweg 94, 2104AM Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://sibren.nl
Glipperweg 94
2104AM Heemstede
The Netherlands
+31 235406180
Sibren van der Burgt is de Functionaris Gegevensbescherming van Sibren Strategy & Design Hij/zij is te bereiken via privacy@sibren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sibren Strategy & Design verwerkt persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de normale persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sibren.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Sibren Strategy & Design verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten efficiënt en effectief te laten functioneren.
 • Voor afhandeling van betalingen en vorderingen.
 • Voor communicatie over onze dienst en de uitvoering daarvan.
 • Voor nieuwsbrieven, vooraankondigingen, …etc. Indien expliciet toestemming is gegeven.

Hoe lang we gegevens bewaren

Sibren Strategy & Design zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Sibren Strategy & Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, ook als uw gegevens buiten de EU verwerkt worden.

Websitebezoek

Sibren Strategy & Design gebruikt cookies voor het efficiënt en effectief uitvoeren van de website. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd. De informatie in dit bestandje wordt door uw browser bewaard. Andere pagina’s op deze website kunnen die informatie dan weer opvragen zodat het systeem weet of u bijvoorbeeld bent ingelogd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen via het webformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging

Sibren Strategy & Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@sibren.nl.

Sibren Strategy & Design heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Contact

Heeft u vragen over ons privacy beleid of de uitvoering daarvan, verstuur dan uw bericht via privacy@sibren.nl.